Links

Für Gründer

Infos allgemein
1. www.foerderland.de
2. www.akademie.de
3. www.bmbf.de
4. www.bmwi.de
5. www.exist.de
6. www.focus.de
7. www.gruenderforum.de
8. www.gruenderleitfaden.de
9. www.gruenderstadt.de
10. www.gruenderzeit.de
11. www.gruenderzentrum.de
12. www.gruendungskatalog.de
13. www.ihk.deBusinessplan
1. www.b-p-w.de
2. www.gtc-gm.de
3. www.softwarepaket.de
4. www.gruenderagentur.com
5. www.businessplanpro.eu/germany/index
6. www.advisorgate.com/businessplans.php

Existenzgründerkurse und -projekte
1. www.gruender-beraten-gruender.de
2. www.wasistgarage.de

Betriebsübernahmen
1. www.nexxt.org
2. www.bmwa.bund.de/softwarepaket
3. www.change-online.de
4. www.ihk.de
5. www.innovationsgesellschaft.de
6. www.tch.de
7. www.gruenderinnen-consult.de

Fördergelder und -programme
1. www.kfw-mittelstandsbank.de
2. www.arbeitsagentur.de
3. www.ibb.de

Finanzierung
1. 
www.business-angels.de
2. 
www.bvk-ev.de
3. 
www.dta.de
4. 
www.exchange.de/ekforum
5. 
www.kfw.de
6. 
www.its-nds.de
7. 
www.rbi-capital.de
8. 
www.subventionen.de
9. 
www.berlin.de
10. 
www.existenzgruender.de
11. 
www.althilftjung.de
12. 
www.investitionsbank.de
13. 
www.bafa.de
14. 
www.sovd.d

 


Franchising
1. www.franchise-net.de
2. www.franchise-world.de
3. www.dfv-franchise.de
4. www.nexxt.orgFreiberufler
1. www.freie-berufe.de
2. www.freiberufler.de

Geschäftsidee
1. www.abori.de
2. www.geschaeftsidee.de
3. www.teilhaber.de

Gründerwettbewerb
1. www.bundespraesident.de
2. www.gruenderwettbewerb.de
3. www.promotion.giz.de
4. www.startup-regional.de
5. www.stern.de/startup

Gründertage
1. www.degut.de

Limited-Gründungen
1. www.go-limited.de
2. limites4you.de

Marktanalysen
1. www.genios.de
2. www.gfk.de
3. www.destatis.de
4. www.ifo.de
5. www.medialine.focus.de
6. www.statistik-bund.de
7. www.wima-GmbH.de

Netzwerke / Networking                                
1. www.xing.com
2. www.networkingscout.com

Patente / Innovationen
1. www.dpma.de
2. www.ezn.de
3. www.nati.de
4. www.patentanwalt-suche.de
5. www.patentblatt.de
6. www.uni-muenchen.de/kft/patente
7. www.vtn.de
8. www.123recht.net

Personal
1. www.arbeitsrecht.org
2. www.arbeitsrecht.de
3. www.arbeitsrecht-competence-center.de
4. www.123recht.net

Unternehmerpersönlichkeit
1. www.bmwi.de
2. www.dta.de
3. www.focus.de

Für Unternehmer
1) Die .andersBerater unterstützen soziale und kreative Unternehmen bei ihren Entwicklungsprozessen: www.andersberater.de
2) Die Coaching Company bietet Führungskräfte und Unternehmer Coaching, Workshops und Beratung: www.die-coaching-company.com